मला अजूनही आठवतंय

रोजच्या धकाधकीत आपल्याला मागे वळून बघायला वेळच नसतो.

मग आता थोडा वेळ थांबूया आणि अमेरिकेतल्या आपल्या आयुष्यातला तो एक दिवस किंवा एक प्रसंग आठवूया, तो बरा वाईट कसाही असो पण जो तुम्ही कधीच विसरू शकणार नाही.

आपण त्या अनुभवाचा Podcast बनवणार आहोत. ह्या Podcast द्वारे आपण तो अनुभव सर्वांपर्यंत पोचवणार आहोत. आणि ते सुद्धा तुमच्या शब्दात.

ह्या Podcast च्या विषयांना बंधन नाही पण Podcast सात ते दहा मिनिटांचा असेल. सर्वांनाच Podcast तयार करणे शक्य नाही हे आपण समजू शकतो, म्हणून, तुमच्या सोयीसाठी तुमचा अनुभव आमच्याकडे पाठवा, आम्ही त्याचे Podcast मध्ये रुपांतर करू. अनुभव तुमचा, आणि संपादन व आवाज आमच्या निवेदकांचा, अर्थात श्रेय तुम्हालाच.आणि तुमच्या भाषा शैलीची जपणूक केली जाईलच याची काळजी घेतली जाईल.

प्रत्येकी फक्त एक entry स्वीकारली जाईल. दर आठवड्यास एक Podcast प्रसिद्ध केला जाईल. हा Podcast लोकांना मोफत download करता येईल तसेच मोफत subscribe करता येईल. तुमचा अनुभव सांगा, इतरांचेही ऐका.

अर्थात यासाठी काही नियम पाळायचे आहेत

१. विषयांना जरी बंधन नसले तरी कुठल्याही प्रकारचा आक्षेपार्ह मजकूर असू नये.
२. सर्व साधारणपणे शंभर शब्द वाचण्यास एक मिनिट लागते, त्याप्रमाणे अनुभवाचे लिखित पाचशे शब्दांच्या आसपास असावे.
३. कोणाचाही नावाने उल्लेख करू नये व करावयाचाच असल्यास त्या सर्वांची लेखी परवानगी सोबत जोडावी लागेल
४. ह्या Podcast मधील मजकुराची जबाबदारी तुमची असेल पण संपादनाचे व Podcast चे सर्व हक्क निवड मंडळाच्या स्वाधीन असतील.
५. Podcast प्रकाशनाचा निर्णय फक्त निवड मंडळाचा व अंतिम राहील.
६. ह्या Podcast साठी कुठल्याही प्रकारच्या मोबदल्याची अपेक्षा करू नये.

 1. BMM Podcast 001 2012-09-22 Mohan Ranade
 2. BMM Podcast 002 2012-10-06 Snehal Vaze
 3. BMM Podcast 003 2010-10-20 Shobha Chitre
 4. BMM Podcast 004 2012-11-17 Vidya Hardikar Sapre
 5. BMM Podcast 005 2012-12-01 Santosh Kolhatkar
 6. BMM Podcast 006 2012-12-15 Nileema Kulkarni
 7. BMM Podcast 007 2012-12-29 Pushpa Gowande
 8. BMM Podcast 008 2013-01-12 Madhuwanti Bhat
 9. BMM Podcast 009 2013-01-26 Sayali Mokate-Jog
 10. BMMPodcast 010 2013-02-09 Rohini Abhyankar
 11. BMMPodcast 011 2013-02-23 Sandhiprakash Bhide
 12. BMMPodcast 012 2013-03-09 Sandhya Karnik
 13. BMMPodcast 013 2013-03-23 Suresh Joshi
 14. BMMPodcast 014 2013-04-06 Ulka Wagh

अधिक माहितीसाठी ई मेल पाठवा.
bmmpodcast@gmail.com